LARAZORG

Alle veranderingen in de zorg zijn veel mensen nog erg onduidelijk en onbekend. Zelf professionals moeten soms nog even zoeken naar de juiste weg. Bert en Karin van Larazorg zullen hun (nieuwe) cliënten ondersteunen waar nodig om een weg te vinden in de regels en voorwaarden.

 
Wij adviseren om in ieder geval als PGB budgethouder lid te worden van Per Saldo, de vereniging die de belangen van zowel budgethouders als zorgverleners behartigt.
 
 
Meer weten? Een aantal handige links:
 
Informatie voor budgethouders bij Per Saldo: http://www.pgb.nl/
 
Informatie over het aanvragen van een indicatie: bij de eigen gemeente, sociaal team.
 
Informatie voor indicaties langdurige zorg: https://www.ciz.nl/Paginas/default.aspx
 

 
 Klachtenprocedure:
 

Het kan zijn dat je een klacht hebt over de zorg bij Larazorg. Een klacht is dat je aangeeft dat je

ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Larazorg of een medewerker van Larazorg.

Wat te doen bij een klacht?

Als je geen oplossing weet dan kan je altijd een brief sturen of even opbellen naar de

klachtencommissie.

Hoe doe je dat?

Schrijf een brief naar de klachtencommissie. Laat je hierbij helpen als je het zelf moeilijk vindt.

Zet in ieder geval in de brief:

● Je naam en telefoonnummer;

● Naam, adres en telefoonnummer van je wettelijk vertegenwoordiger of van degene die je

helpt met het schrijven van de brief;

● De persoon over wie je een klacht indient;

● Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;

● De reden waarom je hierover een klacht hebt,

● Een beschrijving van wat er al ondernomen is om tot een oplossing te komen van de klacht.

De leden van de klachtencommissie heten: Jacqueline van der Werff en Julia Lamoree.

De klachtencommissie kan je ook helpen met het opstellen van de brief. 

Telefoonnummer van de klachtencommissie/vertrouwenspersoon: Jacqueline van der Werff, 06-36533495 of 0182-640440


Bel of stuur je brief naar:

Klachtencommissie Larazorg

p/a Jacqueline van der Werff

Oranjelaan 7

2741 EP Waddinxveen

De klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Larazorg langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de begeleiders van Larazorg. De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke dingen Larazorg en jijzelf zouden kunnen verbeteren.

Als je er hierna niet naar tevredenheid uitkomt, kan je contact opnemen met ons externe klachten portaal:Erisietsmisgegaan.nl