Belangrijke informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

De veranderingen in de zorg zijn voor veel mensen nog onduidelijk en complex.

Zelfs professionals kunnen soms moeite hebben om de juiste weg te vinden. Bij Larazorg staan we klaar om onze (nieuwe) cliënten te ondersteunen bij het navigeren door de regels en voorwaarden.

Klachtenprocedure

Ben je ontevreden over de zorg bij Larazorg?

Als je ontevreden bent over de zorg die je ontvangt van Larazorg of een medewerker van Larazorg, kan je een klacht indienen bij onze klachtencommissie.

JeugdStem – vertrouwenspersonen akj

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor Larazorg.