Klachtenprocedure

Als je ontevreden bent over de zorg die je ontvangt van Larazorg of een medewerker van Larazorg, kan je een klacht indienen bij onze klachtencommissie.

Heb je een klacht?

Stap 1: Doe je verhaal

De eerste stap is om contact op te nemen met Julia of Tamara, teamleiders bij Larazorg. Zij zullen naar je verhaal luisteren en samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Stap 2: Schrijf een brief

Als je er met Julia of Tamara niet uitkomt, kan je een mail sturen naar de klachtencommissie.

De klachtencommissie wordt voorgezeten door Inge Sna en bestaat uit één persoon voor personen vanaf 18 jaar en uit drie personen voor personen onder de 18 jaar. De klachtencommissie kan je helpen met het opstellen van de mail.

In de mail moet je in ieder geval de volgende informatie vermelden:

  • Jouw naam en telefoonnummer
  • Naam, adres en telefoonnummer van jouw wettelijk vertegenwoordiger of degene die jou helpt met het schrijven van de brief
  • De naam van de persoon over wie je een klacht indient
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt
  • De reden waarom je hierover een klacht hebt
  • Een beschrijving van wat er al is gedaan om tot een oplossing te komen van de klacht.

Stuur de mail naar klachtencommissie@larazorg.nl

Stap 3: Je klacht wordt onderzocht

De klachtencommissie zal jouw klacht onderzoeken en kan contact opnemen met jou en met de begeleiders van Larazorg voor meer informatie. De commissie zal aangeven of de klacht terecht is en welke dingen Larazorg en jijzelf kunnen verbeteren.

Kom je er niet uit?

Als je liever niet naar Julia, Tamara of de klachtencommissie van Larazorg wilt, kan je contact opnemen met het externe klachtenportaal “Er is iets misgegaan“.

Ben je onder de 18?

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor Larazorg.

Zo bereik je Jeugdstem:

  1. Bel gratis naar 088 – 555 1000
  2. Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.