Privacyverklaring

Eigenlijk hebben we geen kaas gegeten van privacy, maar we zijn het verplicht. Hopelijk klopt de inhoud 🤞

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Larazorg persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, bewaart en beschermt.

  1. Verzamelde gegevens: Wij verzamelen persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en andere informatie die nodig is om onze diensten aan te bieden en te verbeteren. Deze gegevens kunnen worden verzameld via onze website, formulieren, sociale media, e-mail, chat en andere communicatiekanalen.
  2. Doel van gegevensverzameling: Wij verzamelen persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren en verbeteren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om te communiceren met onze gebruikers. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij we daarvoor toestemming hebben gekregen.
  3. Cookies: Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en te personaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren in uw browserinstellingen.
  4. Derden: Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  5. Opslag en beveiliging: Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang en onrechtmatige verwerking.
  6. Bewaartermijn: Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we daarvoor toestemming hebben gekregen of wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.
  7. Rechten van betrokkenen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te beperken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u gebruik wilt maken van uw rechten.
  8. Contactgegevens: Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of als u contact met ons wilt opnemen voor andere zaken, kunt u ons bereiken via email info@larazorg.nl of telefonisch op 0182 63 60 96 of 06 53 63 03 81. Ons adres is Oranjelaan 20a, 2741 ER te Waddinxveen.